Pædagogiske grundholdninger

Vi praktiserer værkstedsbaseret undervisning

Det er på værkstederne læringen foregår – det er vores primære læringsmiljø. De unge lærer ved at få vist i praksis, hvordan de enkelte arbejdsgange og teknikker fungerer. Opgaverne udføres i samarbejde med andre unge og voksne – i et forpligtende arbejdsfællesskab – et praksisfællesskab, hvor det personlige, sociale og faglige integreres.

De unge fastholdes på fælles mål og forventes at bidrage aktivt i arbejdet. Hele processen giver de unge fælles oplevelser samt anerkendelse af arbejdet de udfører. Det er målet, at de unge kan transformere den værkstedsbaserede undervisning til nye faglige og sociale situationer.

Vi vil være rollemodeller

Vores adfærd har stor betydning for de unge. Med fokus på dette skal vi være troværdige og autentiske voksne, der agerer med åbenhed og fasthed i mødet med de unge. De skal møde voksne, der tror på dem, voksne der viser at de vil dem og kan skubbe dem frem mod nye mål.

Det værdigrundlag, vi som skole og ansatte står for, skal efterleves og danne grundlag for den måde vi møder de unge på. De unge skal møde ansatte, der er afklarede omkring de normer og værdier, der er gældende på Produktionsskolen Kolding.

Vi vil praktisere et helhedssyn

Vi vil være handlingsrelaterede og respektfulde i dialogen og i samspillet med den enkelte unge.

Vi tager udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger og livsvilkår, og sætter disse i relation til familien, netværket og deres fremtidige arbejdsliv.

Vi vil være rummelige

Alle unge på Produktionsskolen Kolding skal opleve, at de bliver hørt, taget alvorligt, og at der er plads og rum til det enkelte individ uanset intellekt, faglig kunnen, erfaring, religiøs overbevisning og social baggrund.
Den målgruppe, vores skoleform rummer, indeholder en del unge med ’ondt i livet’ hvor følelsesudbrud af forskellig art kan komme til udtryk. Som voksne vil vi udvise tolerance og vejlede samt bidrage til at finde konkrete handlemuligheder for den enkelte unge, så de får den hjælp de har brug for.

Vi vil være rammesættende

Vi vil være rammesættende for at danne grobund for den positive adfærd, vi ønsker skal præge skolelivet på Produktionsskolen Kolding. Dette for at skabe en tryg og genkendelig hverdag for de unge og ved at sætte fokus på, hvordan de selv kan bidrage gennem konflikthåndtering, kommunikation og demokratiforståelse! Mobning, vold, grove tiltaleformer, brug af rusmidler m.m. vil ikke blive accepteret. Ligeså vil vi være markant tydelige omkring normer for samvær og omgangstone.

Vi vil være anerkendende

I begrebet anerkendelse forstår vi, at de unge mødes med respekt for de menneskelige egenskaber de besidder. Vi vil dermed i høj grad have øje for succeser og fremhæve de ting der lykkes for de unge, frem for det der ikke gør! Det skal være med til at danne en højere grad af selvværd hos den enkelte, der vil se mere positivt på egne evner og væremåde, og dermed vil kunne bryde eventuelle negative adfærdsmønstre.

Vi vil den ligeværdige dialog og omgangstone

Gennem åbenhed og en konstruktiv indgangsvinkel vil vi skabe ligeværdig dialog med plads til debat, hvor de involverede parter føler sig forstået og taget alvorligt, og hvor det at lytte, er forudsætning for en god dialog.

Vi vil synliggøre konsekvensen af egne valg

Enhver handling har en konsekvens – positiv som negativ.
Med udgangspunkt i elevernes livsopfattelse, forsøger vi at udvide deres forståelse for det hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige i deres handlinger og væremåde. Vi vil fastholde en virkelighed, hvor der findes etiske standarder og dermed noget som er rigtigt og forkert, så de normer og mønstre, der eksisterer i det samfund, vi færdes I, bliver synlige og relevante for de unge.