Udslusningsstrategi

I henhold til lov om produktionsskoler skal skolens udarbejde en strategi for skolens udslusning af de unge. Udslusningsstrategien skal være offentligt tilgængelig på skolens hjemmeside.

Du kan læse vores udslusningsstrategi her.