Drømmer du om job eller uddannelse? Så er KUU måske noget for dig!

Har du mod på at lære mere om det som interesserer dig?

Har du lyst til at være en del af et rumligt fællesskab med plads til alle? Så er KUU noget for dig.

KUU fagene handler om at få viden og indsigt i, hvad det vil sige at være ansat i en virksomhed. Hvad kan der være af krav og forventninger til dig som medarbejder, og hvilke rettigheder har du som ansat.

KUU fagene har et særligt fokus i undervisningen på værkstedet, så du kan tage den viden med dig, når du skal ud i praktik og prøve dine muligheder af.

Samarbejdslære;

På alle arbejdspladser er der brug for at medarbejderne kan arbejde sammen med hinanden, og skabe en god relation til de samarbejdspartnere og kunder som virksomheden har.  Det at kunne bidrage til at få løst opgaverne, tage selvstændige initiativer, er vigtigt.

Samarbejdslære handler om at kommunikere omkring opgaver og processer med andre. At kunne deltage aktivt i løsningen og udførelsen af opgaverne.

Det handler også om at kunne forholde sig til sin egen rolle, og til den indsats man selv lægger for dagen. Ligeledes hvordan man, på en god måde opnår indflydelse, i arbejdsopgaven og generelt på arbejdspladsen.

Arbejdspladslære;

En god medarbejdere kender til vigtigheden af at komme til tiden, være soigneret og passende påklædt til jobbet. Det handler også om at kunne forstå den kultur der er på arbejdspladsen.

Igennem erfaring og succeser med opgaverne vil du få selvtillid og troen på, at du er rigtig god til noget. Det handler om at du skal kunne undersøge forskellige løsningens muligheder og finde viden til løsningen af dine opgaver. Herigennem vil du få indflydelse på dit arbejde og dine arbejdsopgaver.

 

Erhvervslære;

Erhvervslære binder de to andre fag sammen, og handler mere om den specifikke faglighed som ligger inden for det erhvervstema, du har valgt på din uddannelse.

Gennem gentagelser og rutiner opbygger du dine faglige kompetencer, så du kan arbejde selvstændigt i løsningen af dine arbejdsopgaver.

Den viden og erfaring som du opnår når du arbejder inden for dit erhvervstema, er den du bruger i dit samarbejde med dine kollegaer og chef.

Størstedelen af tiden vil undervisningen på KUU foregå på Produktionsskolen Kolding. Ugen er delt op, således at der vil være to dage med dansk/matematik undervisning, to dage på erhvervsrettet værksted og en fællesdag som hedder ”Fed fredag”.

 

Modulets opbygning:

Modul 1:

20 uger i alt

3 ugers introforløb for det nye hold

Dansk og matematik på F-niveau

KUU-fag (Samarbejdslære, Arbejdspladslære, Erhvervslære)

Erhvervsrettet praksis undervisning på værksteder

2 ugers erhvervsfaglig undervisning på en erhvervsskole

1 uges fælles holdundervisning på en erhvervsskole

2 ugers praktik i virksomhed, institution eller lignende

Afslutter med eksamen i dansk og matematik

 

Modul 2:

20 uger i alt

Dansk og matematik på E-niveau

KUU-fag (Samarbejdslære, Arbejdspladslære, Erhvervslære)

Erhvervsrettet praksis undervisning på værksteder

2 ugers erhvervsfaglig undervisning på en erhvervsskole

1 uges holdfælles undervisning på en erhvervsskole

4 ugers praktik i virksomhed, institution eller lignende

Afslutter med eksamen i dansk og matematik

 

Modul 3:

20 uger i alt

Dansk på D-niveau

KUU-fag (Samarbejdslære, Arbejdspladslære, Erhvervslære)

Erhvervsrettet praksis undervisning på værksteder

2-3 ugers erhvervsfaglig undervisning på en erhvervsskole

1 uges fælles holdundervisning på en erhvervsskole

6 ugers praktik i virksomhed, institution eller lignende

Afslutter med eksamen i dansk.

Prøveeksamen i portfolio

 

Modul 4:

20 uger i alt

Matematik på D-niveau

KUU-fag (Samarbejdslære, Arbejdspladslære, Erhvervslære)

Erhvervsrettet praksis undervisning på værksteder

2 ugers erhvervsfaglig undervisning på en erhvervsskole

8 ugers praktik i virksomhed, institution eller lignende

Afslutter med eksamen i matematik

Afsluttende eksamen i portfolio